+420 354 655 501 – 9 RESERVATION.CZ@CZ.ENSANAHOTELS.COM

pravidla pro ochranu osobních údajů

 

Vážení hosté,

následující pravidla pro ochranu osobních údajů jsou pravidla zavedena ve všech hotelech a provozech skupiny Ensana Health Spa Hotels. V této české verzi byla pravidla upravena pro návštěvníky hotelů v Mariánských Lázních. Elektronické odkazy jsou prolinkovány na naše české kanceláře, na dotaz Vám bude odpovězeno v českém nebo v anglickém jazyce podle jazyka vašeho dotazu.
U některých služeb se můžete setkat s jiným postupem, než je popsán v tomto dokumentu, protože každá země má rozdílnou tradici v podávání některých procedur nebo služeb. Přesto doufáme, že následující pravidla splní Vaše očekávání ohledně zpracování Vašich osobních dat.

Děkujeme,

Váš pověřenec pro ochranu osobních údajů („dpo“)
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Pozn. : v následujícím textu, kde je uvedeno „Ensana“  bude, v rámci služeb podanných v Mariánských lázních, myšleno „společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.“. 

Politika Ochrany osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak Ensana Hotels s.r.o. (“Ensana” nebo “my”) používá a ochraňuje vaše osobní data. Ensana je správce osobních dat, která nám byla hosty či  budoucími hosty poskytnuta, když použili webovou stránku bookings.ensanahotels.com. Týká se to také dalších skupin jednotlivců, jako jsou například hosté, kteří s námi komunikují různými kanály, obchodní kontakty a naši zaměstnanci. 

Záznamy objednávek na bookings.ensanahotels.com jsou spravovány americkou společností Sceptre Hospitality Resource (“SHR”).  Naše smluvní ujednání se SHR zahrnují vhodné záruky ohledně vašich osobních dat, které mají zajistit vaše práva, jež podle evropské legislativy máte.  SHR je registrována jako “Štít soukromí mezi EU a USA.”. Toto je mezivládní dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy a je uznávaná Evropskou komisí jako ekvivalent zajištění vymahatelné ochrany osobních dat standardům ochrany dat v Evropské unii. Rozhodnutí Evropské komise lze vidět na jejich oficiálních stránkách, například tiskovou zprávu z 18. října 2017 lze najít na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield 

V průběhu svých obchodních aktivit Ensana žádá, získává a zpracovává osobní údaje od hostů, budoucích hostů, obchodních kontaktů, zaměstnanců a dalších osob. Našim cílem je zpracovávat minimální množství osobních dat, jež potřebujeme k tomu, abychom zajistili dobré služby. Uznáváme a respektujeme zákonná práva a rozumná očekávání jednotlivců ohledně jejich osobních dat a soukromí.

Tato Politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak chráníme osobní data a soukromí.  Následujeme řadu principů, které vycházejí z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Splňujeme nicméně všechny příslušné právní požadavky týkající se ochrany osobních dat a soukromí.  

Můžete je najít přes Zveřejnění tak, že použijete odkazy v níže uvedeném obsahu. 

Snažili jsme se udělat tuto Politiku ochrany osobních údajů uživatelsky jednoduchou a srozumitelnou v rámci informace, kterou sdělujeme.  Máte-li ohledně tohoto materiálu nějaké dotazy, nebo máte-li nějaké poznámky či návrhy, jak bychom mohli zlepšit Zveřejnění, kontaktujte nás prosím na:

info@ensanahotels.com

Politiku ochrany osobních údajů si můžete prostudovat tak, že kliknete na níže uvedený obsah.  Nejdůležitější jsou první dvě části, jež zahrnují:

1. Vaše práva podle GDPR 
2. Různé aktivity zpracování ve firmě Ensana 
3. Informace o právním odkazu (včetně kontaktních detailů)
4. Výrazy a zkratky použité v tomto dokumentu

Obsah
1)    Zákonná práva osob (“subjektů údajů”) podle GDPR    5
1.1    Právo na obdržení otevřené informace    5
1.2    Právo na přístup k vaším osobním údajům    6
1.3    Právo opravit nepřesné údaje    6
1.4    Právo na vymazání (“Právo být zapomenut”)    6
1.5    Právo k odejmutí souhlasu    7
1.6    Právo požadovat omezení zpracování    7
1.7    Právo namítat proti zpracování    7
1.8    Právo nepodléhat automatizovaným rozhodnutím    7
1.9    Přenosnost údajů    8
1.10    Právo si stěžovat u “kontrolního orgánu”    8
1.11    Právo na účinnou soudní nápravu od správce nebo zpracovatele    8
1.12    Kontaktování firmy Ensana ohledně GDPR    9
2)    Postupy zpracování    9
2.1    Rezervace pokoje    9
2.2    Hotelové registrační karty    11
2.4    Fitness centra    13
2.5    Dotazníky spokojenosti    14
2.6    Bezpečnostní kamery    15
2.7    Newslettery    15
2.8    Věrnostní program Europoints včetně Bubbles Club a Corporate Programme    16
2.9    Vouchery, dárkový šeky a pobyty    17
2.10    Údaje o platební kartě    18
2.11    Sociální sítě (např. Facebook, Instagram)    19
2.12    Losování o ceny, soutěže:    20
2.13    Internetový obchod    20
2.14    Kontakt    21
2.15    Protokol řízení stížností    22
2.16    Ensana Blog (až bude aktivní)    23
2.17    Automaticky zaznamenávané údaje, soubory cookies a „remarketingové kódy“    23
2.17.1    Automaticky zaznamenávané údaje    23
2.17.2.    Soubory cookies a podobné technologie    24
2.17.3.    Webové odkazy    26
2.18    Volné pozice    26
2.19    Zaměstnanci    27
2.20    Obchodní kontakty    27
3)    Informace o právních referencích (včetně kontaktů)    28
4)    Termíny a zkratky používané v tomto Zveřejnění    30

1)    Zákonná práva osob (“subjektů údajů”) podle GDPR
“Subjekty údajů” jsou podle GDPR osoby, které žijí kdekoliv a jednají se  “správcem” v EU, nebo osoby žijící v EU, které jednají se správcem mimo EU. “Správce” je právní subjekt, který určuje, jak se budou zpracovávat osobní data. “Osobní data” jsou jakékoliv údaje, jež  se týkají subjektu údajů.

Jak je vysvětleno níže, mají subjekty údajů podle GDPR následující specifická práva:
a)    obdržet otevřenou informaci
b)    na přístup k osobním údajům
c)    opravit nepřesné údaje
d)    právo na vymazání (“Právo být zapomenut”) za určitých okolností
e)    odejmout souhlas
f)    na omezení zpracování
g)    bránit se proti zpracování
h)    Právo nepodléhat automatizovaným rozhodnutí
i)    na “Přenosnost údajů”
j)    stěžovat si u “kontrolního orgánu”
k)    na účinnou soudní nápravu od správce nebo zpracovatele

Tato Politika ochrany osobních údajů se zabývá všemi těmito právy. Budete-li se dotazovat na kterékoli z nich, neprodleně vám odpovíme, a to nejpozději do 1 měsíce. Uděláme, co bude v našich silách, abychom vyřešili i složité případy maximálně do 3 měsíců. Odpovíme vám elektronicky a nebo takovým způsobem,  jakým budete požadovat.  Nebudeme účtovat poplatek za první dotaz, ale vymezujeme si právo účtovat administrativní poplatek za vyřízení žádosti, jež se během roku opakuje, nebo v případě očividně nepodložené či nepřeměřené žádosti.

Uvědomte si, že budeme muset ověřit vaši totožnost, abychom mohli žádost řešit.

Pokud se domníváme, že bychom neměli v případě vaší žádosti dále postupovat, budeme vás o našem rozhodnutí a také o vaší možnosti právní pomoci písemně informovat.

Pokud se domníváte, že firma Ensana nakládala špatně s vašimi osobními daty či vaším soukromím a netýká se to těchto práv, kontaktujte nás prosím, abychom mohli napravit situaci a zlepšit naše služby pro všechny hosty. Můžete nám e-mailem či poštou zaslat formální stížnost na adresu, která je uvedená v oddílu 1.12 “Kontaktování firmy Ensana ohledně GDPR” viz níže.

Budeme se snažit neprodleně odpovědět a to maximálně do 1 měsíce.

1.1    Právo na obdržení otevřené informace
Všechny vámi požadované informace podle GDPR vám poskytneme ve stručné, jasné,  srozumitelné a snadno dostupné formě za použití jednoduchého a jasného jazyka, obzvláště pokud se bude jednat o informace týkající se dětí. Informaci poskytneme písemně či elektronicky. Na vaši žádost poskytneme informaci ústně.

Usnadníme uplatnění vašich práv tak, jak je to popsáno v dalších částí oddílu 1 níže.

Oddíl 1.12 “Kontaktování firmy Ensana ohledně GDPR” níže uvádí e-mailovou a poštovní adresu, na kterých nás můžete kontaktovat. Určité části týkající se jednotlivých aktivit v oddílu 2 poskytují adresy určené pro specifické dotazy.

1.2    Právo na přístup k vaším osobním údajům
Od firmy Ensana máte právo získat potvrzení ohledně toho, zda se vaše osobní data zpracovávají a pokud ano, pak máte právo na přístup k údajům a následujícím informacím:
a)    Účel zpracování 
b)    Kategorie osobních dat, kterých se to týká
c)    Příjemci, kterým jsme osobní data předali nebo jim je předáme, obzvláště příjemci v zemích mimo Evropskou unii
d)     Období, po které budou osobní data uchovávána
e)    existence vašeho práva nás požádat o to, abychom opravili či vymazali osobní údaje či zabránili zpracování osobních dat, či právo protestovat proti tomuto zpracování
f)    vaše právo vznést stížnost u nadřízeného orgánu
g)    tam, kde nejsou osobní údaje získány přímo od vás, máte právo na informaci ohledně jejich původu
h)    zda se na základě dat dělají automatizovaná rozhodnutí a pokud ano, máte právo na smysluplnou informaci ohledně použité logiky stejně jako na význam a předpokládané dopady takovéhoto zpracování pro vás.
i)    Kam předáváme vaše osobní údaje mimo země EU, vhodné záruky, které používáme na to, abychom ochránili vaše práva.

1.3    Právo opravit nepřesné údaje
Pokud o vás máme nepřesné či neúplné osobní údaje, po obdržení vaší žádosti je neprodleně opravíme.

1.4    Právo na vymazání (“Právo být zapomenut”)
Máte právo od nás požadovat vymazání vašich osobních údajů, které na základě vaší žádosti neprodleně provedeme v těchto následujících situacích:
(a)    Vaše údaje už nejsou nutné, pokud jde o účel, na základě kterého byly původně zpracovány
(b)    Odejmete souhlas a my nemáme žádné další právní opodstatnění pro zpracování vašich dat
(c)    Naše zákonné důvody pro zpracování jsou naším legitimním zájmem a vy tvrdíte, že nemáme žádné právní opodstatnění pro zpracování, jež ruší vaše zájmy, práva a svobody.
(d)    Zpracování je určené pro přímý marketing a vy proti tomu protestujete
(e)    Zpracováváme nezákonně vaše údaje
(f)    Musíme vymazat vaše údaje, abychom vyhověli právní povinnosti podle zákonů Evropské unie či členského státu, do kterého patříme.
(g)    Legální oprávnění pro zpracování údajů nám poskytuje souhlas udělený právním zástupcem dítěte. Buď jste (I) právní zástupce a dítě ještě nemůže na základě svého věku dát samo souhlas, nebo (II) jste dítě, které je nyní starší než je věk, od kterého může dát souhlas.  (V Maďarsku je věk pro udělení souhlasu ke zpracování osobních dat: 16 let.)

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje nemůžeme smazat, je-li jejich zpracování nezbytné;
(a)    k uplatnění práva svobody projevu a práva na informace;
(b)    k zajištění shody se zákonnými povinnostmi, které vyžadují zpracování; 
(c)    z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
(d)    z archivačních důvodů ve veřejném zájmu, z vědeckých nebo historických výzkumných důvodů nebo statistických důvodů do té míry, že by mohl požadavek znemožnit nebo zásadně ohrozit dosažení cílů takového zpracování; nebo
(e)    k uplatnění nebo dosažení zákonných nároků nebo jejich obhajoby.

Vaše údaje budou i nadále dočasně existovat v záložních souborech i po tomto vymazání, avšak využíváme techniky zabezpečení IT, které zajišťují přístupnost k těmto souborům pouze pro účely obnovy databáze v případě ztráty dat, která nelze kopírovat za účelem odhalení údajů. Záložní soubory likvidujeme v pravidelných intervalech.

1.5    Právo k odejmutí souhlasu
Tam, kde jste nám dali souhlas ke zpracování, máte kdykoliv právo souhlas odejmout. Můžete to udělat tak, že zašlete žádost na emailovou adresu uvedenou v příslušném pododdíle oddílu 2. Níže uvedené aktivity jsou přehledem různých činností, kvůli kterým spravujeme osobní informace. Nebo nám také můžete napsat na adresu v oddíle 1.11 níže.  

Pamatujte, že vaše odnětí souhlasu neovlivní zpracování, které jsme už provedli.

1.6     Právo požadovat omezení zpracování
Můžete požadovat, aby firma Ensana omezila zpracování vašich osobních dat v některé z následujících situací:
•    Nesouhlasíte s přesností osobních údajů
•    Nemáme už déle legální oprávnění pro zpracování, vy ale nesouhlasíte s vymazáním dat a místo toho požadujete, abychom omezili jejich užívání
•    My už data pro původní účel nepotřebujeme, vy je ale požadujete pro ustavení, uplatnění či obranu právních nároků
•    Protestujete proti našemu zpracování na základě toho, že tvrdíme, že naším legálním oprávněním jsou “naše legitimní zájmy, vy ale tvrdíte, že vaše “zájmy, práva a svobody” jsou důležitější.

Tam, kde je zpracování omezeno vaším protestem, budeme vaše data pouze uchovávat a zpracovávat je budeme pouze s vaším souhlasem nebo: 
a)    pro stanovení, uplatnění či obranu právních nároků
b)    pro ochranu práv jiné osoby, nebo 
c)    z důvodů důležitých veřejných zájmů Evropské unie či členského státu.

Tam, kde zpracování omezíme, vás budeme informovat před tím, než k omezení dojde.

Provozní skutečnosti nám mohou zabránit v omezení zpracování přesně podle GDPR, v takovém případě ale s vámi budeme spolupracovat, abychom se pokusili najít uspokojivé řešení.

1.7    Právo namítat proti zpracování
Máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních dat tam, kde
•    Naším legálním oprávněním pro zpracování jsou “naše legální zájmy”, vy ale tvrdíte, že vaše “zájmy, práva a svobody” jsou důležitější.
•    Zpracováváme vaše údaje pro účely přímého marketingu včetně “vytváření profilů” v rozsahu, jež souvisí s přímým marketingem.  (Vytváření profilů je automatizované rozhodování, které analyzuje či předpovídá takové aspekty jako je vaše ekonomická situace, osobní preference, chování či polohu.) Tam, kde proti tomu protestujete, nebudeme vaše data pro tyto účely zpracovávat.

1.8    Právo nepodléhat automatizovaným rozhodnutím 
Máte právo nepodléhat rozhodnutím založeným výhradně na automatickém zpracování, pokud to na vás má nějaký právní dopad či vás to podobně významně ovlivňuje.

To nicméně neplatí: 
a)    pokud je to rozhodnutí pro nás nezbytné ke splnění smlouvy, kterou s vámi máme, nebo když máme váš výslovný souhlas, nebo
b)    pokud je automatizovaný proces povolen zákony Evropské unie či členské země, což také definuje opatření, kterými se musíme řídit a která zabezpečují vaše práva, svobody a legitimní zájmy.

V případě (a), že musíme zavést vhodná opatření k zajištění vašich práv, svobod a legitimních zájmů.  To zahrnuje alespoň vaše právo nás přimět k tomu, abychom zajistili lidskou intervenci a vaše právo vyjádřit váš názor a protestovat proti rozhodnutí.

1.9    Přenosnost údajů
GDPR poskytuje předmětu údajů právo obdržet za určitých okolností osobní údaje, které se ho či jí týkají “v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu”. Právo zahrnuje přesun osobních dat přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné.

Tam, kde požádáte  podle oddílu 1.2 výše o přístup k vašim vlastním  osobním údajů dodáme vám je normálně v běžně užívaném elektronickém formátu, pokud nás konkrétně nepožádáte, abychom vám zaslali písemnou kopii.

1.10    Právo si stěžovat u “kontrolního orgánu” 
Domníváte-li se, že jsme s vámi nejednali poctivě nebo podle GDPR nezákonně, můžete vznést u dozorového orgánu stížnost. Máte-li trvalé bydliště v kterékoliv zemi EU s výjimkou České Republiky, máte právo vznést námitku u dozorového orgánu dané země. Tento odkaz uvádí názvy a kontaktní detaily: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Máte-li trvalé bydliště v České Republice  nebo v zemích jiných než EU, můžete námitku podat k českému orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, Holešovice
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

Webové stránky: www.uoou.cz

1.11    Právo na účinnou soudní nápravu od správce nebo zpracovatele
Domníváte-li se, že vaše práva podle GDPR byla porušena následkem zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR, máte právo na účinnou soudní nápravu. 
Soudní řízení proti správci nebo zpracovateli budou probíhat před soudy členských států EU, ve kterých má správce nebo zpracovatel své sídlo. Alternativně může takové řízení probíhat před soudy členských států EU v místě vašeho obvyklého trvalého bydliště.

V Maďarsku jsou místně příslušné k řešení sporů krajské soudy. Subjekty údajů mohou také volit podání žaloby u krajských soudů jejich sídla nebo trvalého bydliště. I osoby bez trvalého pobytu mohou být stranami řízení. Orgán má oprávnění zasáhnout ve prospěch subjektu údajů k dosažení úspěchu v řízení.

Soudní řízení bude probíhat podle GDPR dle ustanovení zákona V z roku 2013, občanský zákoník, kniha dva, část tři, kapitola XII (odstavce 2:51 až 2:54) a podle dalších legislativních opatření týkajících se soudních řízení.

1.12    Kontaktování firmy Ensana ohledně GDPR
Určité oddíly týkající se jednotlivých aktivit v oddílu 2 poskytují kontaktní adresy pro konkrétní dotazy. Pokud chcete uplatnit některé z výše popsaných práv nebo si stěžovat přímo u firmy Ensana či nás kontaktovat obecným dotazem týkajícím se GDPR či ochrany osobních údajů, naše e-mailová poštovní adresa je:

info@ensanahotels.com

 

Poštovní adresa: 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22
353 29 – Mariánské Lázně 
Česká Republika

2)    Postupy zpracování 

Samostatný dokument přiložený k této Politice Ochrany osobních údajů obsahuje seznam přenosu údajů v rámci EU a seznam správců; přenosy údajů třetím stranám jsou v této Politice také zvýrazněny.

2.1    Rezervace pokoje
Pro rezervaci pokoje, ať už k ní dojde osobně v hotelu či po telefonu, požadujeme některé nebo všechny z následujících oblastí osobních dat: 
•    Celé jméno
•    Titul
•    Datum příjezdu
•    Datum odjezdu
•    Počet dospělých v pokoji
•    Typ pokoje
•    Datum narození
•    Údaje o kreditní kartě
•    Pokud se jedná o pobyt v lázních, seznam procedur
•    Telefon
•    E-mailovou adresu
•    Poštovní adresu
•    Čas příjezdu
•    Libovolný text – zahrnující například informace o tom, čemu dává host přednost

Účel zpracování
Tato data sbíráme za účelem identifikace hosta, který si objednává ubytování, abychom mohli při přihlášení pokoj podržet pro správnou osobu a zaznamenat způsob placení, abychom se vyhnuli finančním rizikům v případě, že se host do hotelu nepřihlásí.  Vaši emailovou adresu 
(i) použijeme v neobvyklé situaci, kdy vám budeme muset poradit nějakou změnu, jež má vliv na vaši rezervaci.
(ii) tři dny před vaším plánovaným příjezdem, abychom vám připomněli detaily jako je adresa hotelu a čas přihlášení a
(iii) tři dny po vašem odjezdu, abychom vás požádali o názor na váš pobyt a mohli tak zlepšit do budoucna naše služby pro vás i další hosty.

Právní základ zpracování údajů:
Základem zákonnosti našeho zpracování těchto údajů je to, že je potřebujeme k plnění smlouvy spočívající v rezervaci pokoje pro vás. Vaši e-mailovou adresu dále zpracováváme proto, abychom vám mohli po skončení pobytu zaslat e-mail „pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů“. Mezi naše oprávněné zájmy patří udržování vysoké kvality služeb a věříme, že odeslání e-mailu po skončení vašeho pobytu vaše základní práva neovlivní.

Pokud nám neposkytnete požadovaná data, nebudeme vám pravděpodobně moci zarezervovat pokoj či vás kontaktovat v případě nějakého problému.

Přesun dat mimo země Evropské unie
Děláte-li na našich webových stránkách rezervaci, vkládáte data do aplikace spravované americkou firmou Sceptre Hospitality Resource.  Vaše osobní data jsou tak přenesena mimo rámec Evropské unie.  Abychom zajistili dodržení vašich práv na ochranu vašich osobních dat podle GDPR, zavedli jsme následující bezpečnostní opatření:
a)    Mezi firmou Sceptre a naší firmou existují smluvní podmínky definující a omezující zpracování dat, jež tato firma provádí;
b)    Sceptre má oprávnění zvané “Štít ochrany mezi EU a USA”.  Je to mezivládní dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která je uznána Evropskou komisí jako ekvivalent pro zajištění ochrany dat k standardům ochrany dat v Evropské unii.
Rozhodnutí Evropské komise lze vidět na jejich oficiálních webových stránkách, například jejich tisková zpráva z 18. října 2017 je k vidění na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3966_en.htm.

Doba uchování osobních údajů:
Vedení osobních údajů probíhá na úrovni jednotlivých datových polí a nikoliv na úrovni celkových údajů o hostovi. Záznam o vašem jménu a datu příjezdu můžeme například uchovávat po dobu delší než vaši e-mailovou adresu. Údaje zpracovávané za účelem poskytování našich služeb uchováváme po dobu 2 až 10 let v závislosti na těchto údajích. 

V některých případech máme zákonnou povinnost vést osobní údaje po dobu delší. Hlavní kategorie jsou:
•    Jsou-li informace nezbytné pro fakturaci nebo jiné daňové záznamy, máme ze zákona povinnost uchovávat tyto údaje po dobu 10 let od konce kalendářního roku. Pokud vám tedy vystavíme při odjezdu fakturu 30. června 2018, jsme povinni si tyto údaje uchovat až do 31. prosince 2026.
•    Hotel má zákonnou povinnost hlásit městu všechny hosty, kteří se v hotelu ubytují a hlásit na policii všechny hosty ze zemí jiných než EU, kteří se v hotelu ubytují. Máme ze zákona povinnost tyto informace uchovávat v těchto výkazech po dobu 6 let ode dne příjezdu do hotelu.

Pokud nás zaškrtnutím odpovídajícího políčka požádáte o uchování vašich dat s cílem usnadnění budoucích rezervací (účel zpracování údajů), pak bude právním základem našeho zpracování dat váš dobrovolný souhlas. Pokud nám tedy nezaškrtnutím odpovídajícího políčka neposkytnete souhlas se zpracováním vašich údajů, budete muset všechny údaje při příští rezervaci zadávat znovu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. V takových případech si vaše osobní údaje ponecháme 8 let ode dne vaší poslední rezervace. 

Po uplynutí nejdelší příslušné doby archivace uvedené výše všechny osobní údaje mažeme.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com .

2.2    Hotelové registrační karty

Rozsah údajů a právní základ ke zpracování údajů:
Osobní údaje, které musí být poskytnuty (poskytnutí těchto údajů hostem je předpokladem k využití hotelových služeb):
    Zpracování následujících údajů vyžaduje zákon, např. jméno, příjmení, jméno matky, cestovní doklad, fakturační údaje.
    Abychom mohli poskytovat požadované služby (ubytování, wellness apod.) (na základě smlouvy), zpracováváme rovněž následující údaje: kontaktní detaily, registrační číslo věrnostního programu a způsob úhrady, detaily o debetní kartě, číslo pokoje a počet hostů.
    Na základě oprávněného zájmu společnosti ke zlepšení svých služeb zpracováváme po dobu tří dnů od vašeho odjezdu vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom se vás zeptali na váš názor na naše služby, abychom je tak mohli zlepšovat.

Nepovinné statistické údaje:
    Z důvodů statistiky jsou odděleně od osobních údajů zpracovávány následující údaje: služební cesta, dovolená.

Než se ubytujete v hotelu, budou některé údaje vyplněny na základě vaší rezervace za účelem urychlení procesu registrace. Laskavě vás žádáme o kontrolu přesnosti vašich údajů.

Účel zpracování údajů: 
Poskytování hotelových služeb, včetně komunikace a zlepšování služeb. 

Doba uchování osobních údajů:
Vedení osobních údajů probíhá na úrovni jednotlivých datových polí a nikoliv na úrovni celkových údajů o hostovi. Záznam o vašem jménu a datu příjezdu můžeme například uchovávat po dobu delší než vaši e-mailovou adresu. Údaje zpracovávané za účelem poskytování našich služeb uchováváme po dobu 2 až 10 let v závislosti na těchto údajích. 

V některých případech máme zákonnou povinnost vést osobní údaje po dobu delší. Hlavní kategorie jsou:
•    Jsou-li informace nezbytné pro fakturaci nebo jiné daňové záznamy, máme ze zákona povinnost uchovávat tyto údaje po dobu 10 let od konce kalendářního roku. Pokud vám tedy vystavíme při odjezdu fakturu 30. června 2018, jsme povinni si tyto údaje uchovat až do 31. prosince 2026.
•    Hotel má zákonnou povinnost hlásit městu všechny hosty, kteří se v hotelu ubytují a hlásit na policii všechny hosty ze zemí jiných než EU, kteří se v hotelu ubytují. Máme ze zákona povinnost tyto informace uchovávat v těchto výkazech po dobu 6 let ode dne příjezdu do hotelu.
•    Pokud hosté rezervují v jednom z našich lázeňských hotelů zdravotní ošetření, máme ze zákona povinnost uchovávat zdravotní osobní údaje, které obdržíme, po dobu 10 let.

Pokud nás zaškrtnutím odpovídajícího políčka požádáte o uchování vašich dat s cílem usnadnění budoucích rezervací (účel zpracování údajů), pak bude právním základem našeho zpracování dat váš dobrovolný souhlas. Pokud nám tedy nezaškrtnutím odpovídajícího políčka neposkytnete souhlas se zpracováním vašich údajů, budete muset všechny údaje při příští rezervaci zadávat znovu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. V takových případech si vaše osobní údaje ponecháme 8 let ode dne vaší poslední rezervace. 

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v Kapitole 1 ohledně údajů zaznamenaných během přihlášení, nebo chcete-li nás kontaktovat z jiného důvodu ve věci vašich údajů zaznamenávaných během přihlášení, informujte nás odesláním e-mailu na adresu info@ensanahotels.com.

2.3    Wellness, zdravotní a tělesná péče
Zdravotní služby lze čerpat odděleně od ostatních hotelových služeb. V hotelu vám budou poskytovány požadované zdravotní služby na základě předem objednaného balíčku nebo které si zvolíte až po příjezdu. Před použitím dotyčné zdravotní služby odešle dispečer pracující v jednotlivých samostatných zdravotnických odděleních hosta k lékaři. U lékaře obdržíte Záznamovou kartu procedur, vyplněnou vaším lékařem na základě níže uvedeného:

•    Identifikační údaje: jméno, číslo sociálního pojištění, datum narození, telefonní číslo
•    Anamnéza: nemoci, léky, neduhy apod. Zaznamenávání zdravotních údajů je součástí zdravotní procedury. Ošetřující lékař rozhodne o tom, které zdravotní údaje budou za účelem splnění profesních norem zaznamenány.

Poté si host vezme Záznamovou kartu procedur, kterou si host vezme s sebou k další proceduře, kde zaměstnanci poskytující uvedenou proceduru uvidí pouze minimální informace nezbytné k provedení procedury uvedené v Záznamové kartě procedur. Podrobné informace o pacientovi uvidí pouze lékař a jeho asistent.

Účel zpracování údajů:
Zlepšovat, utužovat a udržovat vaše zdraví.

Právní základ zpracování údajů:
Protože jste to byli vy, kdo nás kontaktoval s požadavkem na poskytování zdravotních procedur, bude váš souhlas se zpracováním vašich zdravotních a osobních identifikačních údajů považován v kontextu zdravotní procedury za udělený, není-li uvedeno něco jiného. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvoláte-li váš souhlas, nebudeme schopni vám zdravotní služby poskytovat.

Doba uchování osobních údajů:
Zdravotní dokumentaci uchováváme po dobu 10 let ode dne posledního záznamu podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v Příloze č. 2, Čl. 2 s názvem „doba uchování“ a v Příloze č.3, o zvláštních případech.

Přenos dat:
Zdravotní údaje budou přenášeny pouze na základě vaší žádosti jinému lékaři nebo třetí straně a váš souhlas se vyžaduje v případě lékaře, který váš neošetřoval, ale přesto potřebuje znát vaše údaje takto zaznamenané. Nicméně zdravotní údaje nebudou vašemu praktickému lékaři předány pouze za předpokladu, že to výslovně zakážete.

Společnost a osoba zastupující a jednající jménem společnosti, ale i zpracovatel dat jsou povinni uchovávat důvěrnosti o zdravotních údajích, se kterými přijdou do styku.

Společnost nebo osoba jednající jejím jménem bude zbavena závazku mlčenlivosti, pokud:
a)    subjekt údajů nebo jeho právní zástupce udělil písemný souhlas s přenosem zdravotních a identifikačních údajů v souladu s omezeními zde uvedenými, a
b)    je přenos zdravotních a identifikačních dat vyžadován zákonem.

Máte oprávnění získat informace o zpracování údajů v souvislosti s vašimi zdravotními procedurami, může se dozvědět zdravotní a identifikační údaje o vás, prohlížet si vlastní zdravotní dokumentaci a získat její kopii. V průběhu poskytování zdravotních procedur se toto právo vztahuje také na osobu k tomu vámi písemně oprávněnou a po zdravotních procedurách osobu vámi k tomu oprávněnou v privátním dokumentu s plnou důkazní silou. (Informace o právu na přístup manželů, registrovaných partnerů, příbuzných, dědiců, právních zástupců můžete získat v zákoně  372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování §65 nebo tím, že nám zašlete e-mail na adresu uvedenou níže.)

Společnost zpracovává zdravotní informace podle ustanovení GDPR a zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v Kapitole 1 ohledně údajů zaznamenaných během poskytování zdravotních služeb, nebo chcete-li nás kontaktovat z jiného důvodu ve věci vašich údajů zaznamenávaných během poskytování zdravotních služeb, informujte nás odesláním e-mailu na adresu info@ensanahotels.com .

2.4    Fitness centra
K vystavovaným permanentkám (v Mariánských lázních nejsou zavedené)  budou do fitness centra poskytnuty následující údaje:
•    Jméno
•    Pohlaví
•    Jazyk
•    Adresa
•    Národnost 
•    Datum narození
•    Telefonní číslo
•    E-mailová adresa
•    Foto
•    Zdravotní způsobilost a další poznámky (jako například těhotenství, diabetes, apod.).
•    Registrační číslo členství, typ a platnost

Na webových stránkách www.premierfitness.hu můžete nalézt informace o cenách ke vstupu do fit centra a zahájit zde komunikaci se společností zadáním vašeho jména, e-mailové adresy, adresy, PSČ a telefonního čísla. Nejdříve vám společnost zašle e-mail s cenami za služby fitness centra a je-li to nutné, bude s vámi telefonicky konzultovat další podrobnosti a sjednání schůzky. 

Účel zpracování údajů:
Poskytování služeb fitness centra. Jméno a fotografie se používají k identifikačním účelům; zdravotní informace a údaje o členství nám pomáhají poskytovat vám personalizované služby a předcházet zdravotním rizikům; další údaje jsou používány ke komunikačním účelům. Zadání vašich kontaktních údajů není povinné, avšak je předpokladem k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.

Právní základ zpracování údajů:
Plnění smlouvy uzavřené k poskytování služeb fitness centra. Zadání vašich údajů je dobrovolné, nicméně zpracování údajů jako například vašeho jména, fotografie a údajů z členské karty je k poskytování služby nezbytné. 

V rámci této služby zpracováváme vaše zdravotní údaje na základě vašeho výslovného souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před jeho odvoláním. Je potřeba zmínit, že pokud nám nebude povoleno zpracovávání vašich zdravotních údajů, nebudeme moci uplatňovat při poskytování služeb fitness centra maximální péči.

Doba uchování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku počínaje rokem, ve kterém vám vyprší platnost vaší permanentky nebo jednorázového vstupu. 

Pokud nás zaškrtnutím odpovídajícího políčka požádáte o uchování vašich dat s cílem usnadnění nákupu budoucích permanentek (účel zpracování údajů), pak bude právním základem našeho zpracování dat váš dobrovolný souhlas. Pokud nám tedy nezaškrtnutím odpovídajícího políčka neposkytnete souhlas se zpracováním vašich údajů, budete muset všechny údaje při příštím nákupu permanentek zadávat znovu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. V takových případech si vaše osobní údaje ponecháme 8 let ode dne exspirací vaší poslední permanentky. 

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.5    Dotazníky spokojenosti
V rámci procesu zajišťování kvality v rámci společnosti mohou hosté vyjádřit svůj názor na služby poskytované hotely Ensana Health Spa Hotels prostřednictvím e-mailových nebo papírových dotazníků spokojenosti, ale i prostřednictvím programu hodnocení. Při vyplňování dotazníku můžete zadat následující osobní údaje:
•    Jméno
•    Datum návštěvy
•    Číslo pokoje
•    Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště)
Poskytnutí údajů není povinné; tyto údaje nám pouze pomáhají šetřit možné reklamace a zajišťovat poskytování zpětné vazby.

Takto získané názory a případné údaje související s těmito názory, které nelze vysledovat zpět k hostovi, a které nelze kombinovat se jménem hosta, může společnost využívat pro statistické účely.

Pokud názor poskytnete anonymně, nebudeme zpracovávat žádné osobní údaje. Vyžadujete-li zpětnou vazbu, budeme vás kontaktovat na jednom z poskytnutých kontaktních údajů (e-mail, poštovní adresa, telefon) nejpozději do 30 dnů. 

Účel zpracování údajů: 
Komunikace s osobou sdělující názor a řešení stížností.

Právní základ zpracování údajů: 
Váš výslovný dobrovolný souhlas. Je potřeba zmínit, že pokud neobdržíme váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo pokud takový souhlas odvoláte, nebudeme moci na vaši otázku odpovědět. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu. 

Doba uchování osobních údajů: 
Po zodpovězení relevantního dotazu, otázky nebo reklamace budou zprávy a osobní údaje získané v tomto kontextu vymazány 1 rok po předmětném roce. E-mailová adresa a uživatelské jméno poskytnuté pro program hodnocení budou na základě vaší žádosti smazány.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.6    Bezpečnostní kamery
Bezpečnostní kamery se používají na budovách hotelů provozovaných společností za účelem zaručení bezpečnosti hostů a jejich majetku. Používání bezpečnostních kamer je vyznačeno ikonou a písemným varováním.

Bezpečnostní kamery se používají za účelem ochrany majetku, tedy majetku značné hodnoty a osobních věcí hostů; zohledňuje se přitom to, že by jinak nebylo možné odhalovat trestné činy, chytat zloděje při činu, zamezit nezákonným jednáním a poskytovat důkazy. 

Další informace o zpracování údajů v souvislosti s těmito bezpečnostními kamerami vám sdělí zaměstnanci recepce vašeho hotelu. Na vyžádání vám zašleme Politiku ochrany osobních údajů platnou pro uvedené systémy bezpečnostních kamer. Tyto požadavky budou odesílány na obecnou e-mailovou adresu nebo poštovní adresu vašeho hotelu. 

2.7    Newslettery
Když vám zasíláme zpravodaje (newslettery), zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu a občas i adresu trvalého bydliště. Při nastavování preferencí zpravodaje můžete určit témata zpravodaje a rovněž oblast, které se zpravodaj týká.
Účel zpracování údajů: 
Účel zpracování vašich údajů tkví v možnosti informovat vás o zvláštních nabídkách a novinkách. 

Právní základ zpracování údajů: 
Váš dobrovolný souhlas. Je potřeba zmínit, že pokud neobdržíme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, nebudeme moci vám zasílat zpravodaj.

Doba uchování osobních údajů: 
Zpravodaje vám budeme zasílat tak dlouho, dokud je budete vyžadovat. Pokud již nebudete vyžadovat zasílání zpravodajů, můžete odběr odhlásit kdykoliv buď pomocí specializovaného odkazu na konci každého zpravodaje nebo tím, že nám pošlete e-mail na adresu info@ensanahotels.com. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu. 

Přenos dat: 
K přenosu dat dochází v rámci Ensana Hotels. Je potřeba zmínit, že jako odesílatelé zpravodaje mohou být uvedeny společnosti Ensana s.r.o., CP Regents Park Two Ltd., Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., SC Balneoclimaterica SA a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. Viz Kapitola 3, kde jsou uvedeny další informace. Pokud jde o zpracování údajů v rámci zpravodajů, výše uvedené hotely postupují v souladu s touto Politikou.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.8    Věrnostní program Europoints včetně Bubbles Club a Corporate Programme
Věrnostní program Europoints je exkluzivní služba poskytovaná hostům hotelu – fyzickým osobám – za účelem poskytování slev stálým hostům. V rámci Věrnostního programu je Bubbles Club určen pro hosty, kteří dorazí se svými rodinami a jeho účelem je nabídnout jedinečné slevy a dětské programy stálým hostům, kteří přijíždějí se svými rodinami.

Danubius Corporate Programme je exkluzivní služba poskytovaná firemním partnerům společnosti -– právnickým osobám – za účelem poskytování slev stálým hostům.

V rámci programů zpracovává společnost následující osobní údaje:
V případě fyzické osoby:
• Jméno
• Pohlaví
• Poštovní adresa
• Adresa
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Datum narození (nezletilé osoby do 18 let se nemohou programu účastnit)

V případě Bubbles Club:
 Údaje poskytnuté rodičem/poručníkem, které jsou již zaregistrované ve Věrnostním programu, jsou:
•    Jméno dítěte
•    Datum narození dítěte (programu Bubbles Club se mohou účastnit děti mladší 18 let)
•    Souhlas rodičů/poručníků se zpracováním údajů

Poskytnutím jména a data narození dítěte nám umožňuje zasílat na tuto e-mailovou adresu rodiče/poručníka narozeninová překvapení k narozeninám dítěte.

Osobní údaje spravované v případě právnické osoby:
•    Jméno kontaktní osoby
•    Poštovní adresa
•    Telefonní číslo
•    E-mailová adresa

Dále zpracováváme číslo věrnostní karty a heslo.

Účel zpracování údajů:
Poskytování slev účastníkům. Zasílání oznámení o slevách.

Právní základ zpracování údajů:
Váš dobrovolný souhlas. Souhlas můžete odvolat a můžete požádat o vymazání vašich údajů zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@ensanahotels.com  nebo na poštovní adresu společnosti (Danubius Zrt. 1051 Budapešť, Szent István tér 11.) s tím, že uvedené nebude mít vliv na zákonné zpracování, ke kterému docházelo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Je potřeba zmínit, že bez poskytnutí souhlasu se nemůžete zapojit do Věrnostního programu.

Doba uchování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány tak dlouho, jak dlouho se subjekt údajů účastní daného programu. Údaje uvedené ve formuláři žádosti budou zpracovány až do 18. roku věku vašeho dítěte. Stav členství ve Věrnostním programu se stane neaktivním po 3 (třech) letech ode dne posledního využití hotelových služeb. Stav členství fyzické/právnické osoby v Corporate programu se stane neaktivním po 2 (dvou) letech ode dne posledního využití hotelových služeb. Společnost si ponechá osobní údaje členů po dobu definovanou v ustanoveních příslušných daňových a účetních zákonů a po uplynutí této doby je smaže.

Společné zpracování údajů:
Je potřeba zmínit, že pokud jde o Věrnostní program, pro účely interoperability se budou Ensana s.r.o., CP Regents Park Two Ltd., Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., SC Balneoclimaterica SA a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. považovat za společné správce. Viz kapitola 2, kde jsou uvedeny další informace o hotelích. Pokud jde o zpracování údajů, provádějí společní správci zpracování v souladu s touto Politikou.

Účast v programu může občas vyžadovat opatření dalších osobních údajů, v kterémžto případě může společnost požadovat uvedené údaje a informovat subjekt údajů o účelu, způsobu a době trvání zpracování dat.

Účast v programu může občas vyžadovat opatření dalších osobních údajů, v kterémžto případě může společnost požadovat uvedené údaje a informovat subjekt údajů o účelu, způsobu a době trvání zpracování dat.

U stálých hostů, kteří si objednali zasílání zpravodaje nebo spolupracují při propagačních činnostech, bude společnost dále nakládat s údaji uvedenými výše v souladu s ustanoveními v Kapitole 2.7 této Politiky.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.9    Dárková karta Danubius, vouchery, dárkový šeky a pobyty
Při nákupu Dárkové karty Danubius (není zavedená v Mariánských lázních), nebo poukazu (voucheru), dárkových šeků, dárkových pobytů budete požádáni o poskytnutí následujících osobních údajů:

V případě osobního nákupu:
• Jméno
• Fakturační jméno a adresa

V případě online objednávky prostřednictvím oficiálních webových stránek společnosti:
• Jméno
• E-mailová adresa 
• Telefonní číslo
• Fakturační jméno a adresa
• Dodací adresa a jméno

U Dárkové karty Danubius, dotaz na zůstatek a datum exspirace karty můžete zadat na webových stránkách www.danubiushotels.com/hu/online-ajandekkartya-vasarlas, na www.gift-card.hu/index.php/kartyaadatok, na Accepting hotels, na Danubius Customer Service nebo prostřednictvím call centra Cardnet Zrt. (+36 1 346-0500) kdykoliv.

Účel zpracování údajů:
Vedení smlouvy za účelem dodání dárkové karty nebo poukazu, šeků a k fakturaci. 

Právní základ zpracování údajů:
Plnění uzavřené smlouvy pro vydání dárkové karty nebo poukazu. Poskytnutí těchto údajů je povinné, je nezbytné k poskytnutí služby.

Doba uchování osobních údajů:
Osobní údaje získané tímto způsobem budou uchovávány společností po dobu 10 let v souladu s ustanoveními platných zákonných a účetních předpisů.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.10    Údaje o platební kartě
V případě rezervací pokojů po vás požadujeme poskytnutí následujících údajů o platební kartě:
•    Název platební karty 
•    Číslo platební karty 
•    Datum exspirace platební karty

Účel zpracování údajů:
Zajištění rezervací a účtování celkové částky za vaši rezervaci nebo pouze její část, v závislosti na stornování. 

Právní základ zpracování údajů: 
Plnění uzavřené smlouvy o zajištění rezervace pokoje jako služby. Poskytnutí těchto údajů je povinné, je nezbytné k poskytnutí služby.

Doba uchování osobních údajů:
Údaje o platební kartě budou šifrované a budou využívány výhradně k transakčním účelům a pouze autorizovanými osobami. Po odjezdu z hotelu nebudou tyto údaje sděleny a v přístupu k těmto údajům bude zamezeno. Tyto údaje budou vymazány po 10 letech. 

Pokud nás zaškrtnutím odpovídajícího políčka požádáte o uchování vašich dat s cílem usnadnění budoucích rezervací (účel zpracování údajů), pak bude právním základem našeho zpracování dat váš dobrovolný souhlas. Pokud nám tedy nezaškrtnutím odpovídajícího políčka neposkytnete souhlas se zpracováním vašich údajů, budete muset všechny údaje při příští rezervaci zadávat znovu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. V takových případech si vaše osobní údaje ponecháme 10 let ode dne vaší poslední rezervace. 

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na  info@ensanahotels.com.

2.11    Sociální sítě (např. Facebook, Instagram)
Společnost a jednotlivé hotely/restaurace/fitness-kluby/apod. provozované společností je možné také kontaktovat prostřednictvím portálů sociálních sítí Facebook a Instagram. Klepnutím na „to se mi líbí“ a „sledovat“ na dané stránce se mohou uživatelé Facebooku přihlásit k odběru zpráv publikovaných na zdi, klepnutím na „to se mi nelíbí“ mohou odběr zrušit a úpravou nastavení zpráv je možné také novinky, které nechtějí sledovat, smazat z jejich facebookové zdi. Společnost je také schopna přistupovat k profilům „sledujících“, nicméně nezaznamenává nebo nezpracovává je ve vlastním interním systému.

Účel zpracování údajů:
Sdílení obsahu na webových stránkách společnosti a hotelů/restaurací/fitness klubů/apod. provozovaných společností, sdílení jiných novinek a nabídek, udržování kontaktu. Prostřednictvím facebookové stránky si můžete rezervovat pokoje, účastnit se losování o ceny získat informace o nejnovějších novinkách.

Právní základ zpracování údajů:
Váš dobrovolný souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením odběru. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu. V případě odvolání vám nebudou přicházet notifikace na zprávy, naše novinky nebudou součástí vašich zpráv, ale zprávy společnosti budete moci stále navštěvovat, protože je to naše veřejná stránka.

Doba uchování osobních údajů:
Údaje jsou zpracovávány až do vašeho zrušení odběru.

Údaje nebudou přenášeny a správce údajů nebude využíván.

Facebook a Instagram jsou samostatní správci, na nás nezávislí. Navštivte následující odkaz, kde jsou uvedeny další informace týkající se zpracování údajů, směrnic k ochraně údajů a nařízení společnosti Facebook:
•    https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
•    https://www.facebook.com/about/privacy/update 
Pokud jde o zpracování údajů společností Instagram, další informace můžete získat klepnutím na níže uvedený odkaz:

•    help.instagram.com

V průběhu využití aplikací Facebooku a losování o ceny bude zpracování dat probíhat v souladu s Kapitolou 2.12.

Při rezervování pokoje systém automaticky přesměruje hosta na webové stránky společnosti. Zpracování dat bude prováděno v souladu s Kapitolou 2.1. 

Společnost také zveřejňuje na svých facebookových stránkách fotografie/videa o různých událostech/hotelích/fitness klubech/restauracích apod. Nejedná-li se o fotografii skupiny osob, společnost si vždy vyžádá předchozí písemný souhlas subjektů údajů před jejich zveřejněním.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.12    Losování o ceny, soutěže:
Společnost sama nebo ve spolupráci s jiným členem Ensana Hotels nebo s jinou externí společností občas organizuje losování o ceny nebo soutěže. Účastníci se mohou přihlásit do losování o ceny nebo do soutěže prostřednictvím papírové nebo online registrace (na webových stránkách Ensana Hotels nebo facebookové stránce) a obvykle poskytnou následující údaje:

•    Jméno
•    Adresa
•    Telefonní číslo
•    E-mailová adresa

Je možné, že uvádět tyto údaje nebude nutné (např. v případě losování o ceny na Facebooku), nebo budou naopak tyto údaje vyžadované, a tak se rozsah dat může různit.

Účel zpracování údajů: 
Organizování losování o ceny, soutěže, udržování kontaktu tak, aby mohla společnost předat vítězi cenu. 

Právní základ zpracování údajů:
Váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně zasláním e-mailu na e-mailovou adresu  info@ensanahotels.com nebo zasláním dopisu na výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování před odvoláním souhlasu.
K účasti na losování o ceny nebo soutěže je váš souhlas nezbytný.

Doba uchování osobních údajů:
Zpracování údajů bude prováděno až do ukončení losování/soutěže, během 30 dnů ode dne akce, údaje zpracovávané v tomto kontextu budou vymazány (s výjimkou údajů o vítězi/vítězících a náhradním vítězi/náhradních vítězích)). Údaje o vítězi (vítězích) a náhradním vítězi (náhradních vítězích) bude společnost uchovávat po dobu 10 let v souladu s ustanoveními platných daňových a účetních záznamů, a po uplynutí této doby budou vymazány.

Informace o přenosu údajů a zpracovatelích údajů a podrobnosti o zpracování údajů, které se liší od těch uvedených v tomto informačním průvodci, budou vždy poskytnuty v průběhu daného losování o ceny nebo soutěže.

U stálých hostů, kteří si objednali zasílání zpravodaje nebo spolupracují při propagačních činnostech, bude společnost dále nakládat s údaji uvedenými výše v souladu s ustanoveními v Kapitole 2.7 této Politiky.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.13    Internetový obchod
Dárkové produkty Bubbles Club, poukazy do hotelové restaurace a vstupenky, denní vstupenky k využití různých fitness a lázeňských služeb, různé permanentky a denní lázeňské programy, produkty Marienbad Cosmetics je možné také zakoupit v podobě poukazů prostřednictvím online systému (internetového obchodu) vyplněním online formuláře, ve kterém budete muset zadat následující údaje:
•    Příjmení
•    Křestní jméno
•    E-mailová adresa
•    Telefonní číslo
•    Fakturační údaje (jméno, stát, PSČ, město, ulice, číslo orientační)
•    Ůdaje o platební kartě

U produktů Marienbad Cosmetics je zpracovatel Zoner inShop.
Kromě výše uvedeného společnost zpracovává datum a čas nákupu, popis a cenu služby, celkovou částku nákupu a IP adresu zákazníka.

Účel zpracování údajů:
Udržování kontaktu se zákazníky, poskytování služby, zpracování nákupu a plnění příslušných účetních povinností.

Právní základ zpracování údajů:
Plnění smlouvy, článek 13/A zákona CVIII z 2001 o určitých otázkách elektronických komerčních službách a službách informační společnosti, a článek 169(2) zákona C z 2000 o účetnictví. Poskytnutí těchto údajů je povinné, je nezbytné k provedení nákupu.

Doba uchování osobních údajů:
Osobní údaje budou vymazány po poskytnutí služby, údaje o osvědčení o nákupu budou uchovávány po dobu 10 let ode dne nákupu.

Při online úhradě platební kartou budete automaticky přesměrováni na webové stránky následujícího správce údajů:
OTP Bank Nyrt. (Sídlo: 1051 Budapešť, Nádor Street 16.; registrační číslo: 01-10-041585; web: www.otpbank.hu)

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.14    Kontakt
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím libovolných kontaktních údajů (e-mail, Facebook, telefon, poštou nebo formou určenou pro tento účel, např. poptávkou). V takových případech považujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů za poskytnutý. 

Účel zpracování údajů: 
Udržování smlouvy s žadatelem, odpovídání a řešení dotazů/požadavků. 

Právní základ zpracování údajů: 
Protože jste nás kontaktovali, je právním základem zpracování dat váš (předpokládaný) dobrovolný souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně v takovém případě nemůžeme odpovídat na vaše dotazy. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu.

Je potřeba zmínit, že datová pole některých formulářů byla vyvinuta podle našich zkušeností, a tak musíte zadávat pouze údaje, které jsou k zaslání odpovědi na dotaz/požadavek nezbytné. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou.

Doba uchování osobních údajů: 
Po zodpovězení relevantního dotazu, otázky nebo reklamace budou zprávy a osobní údaje získané v tomto kontextu vymazány 1 rok po předmětném roce. Nicméně z daňových a účetních důvodů nebo je-li to nutné na ochranu práv a zájmů žadatele jsou tyto údaje archivovány a vedeny po dobu nezbytnou, individuálně pro každý případ definovanou.
Přenos dat:
Dotaz týkající se konkrétního hotelu bude přeposlán příslušnému členu Ensana Hotels..

2.15    Protokol řízení stížností
Pokud během vyřizování stížnosti zákazníka nesouhlasíte s řešením vaší stížnosti nebo není okamžité řešení stížnosti možné, je společnost povinna okamžitě vystavit protokol o stížnosti a svoje související stanovisko.
Tento protokol bude obsahovat následující údaje:
•    Jméno a adresa zákazníka
•    Místo, čas a způsob předložení stížnosti
•    Podrobný popis stížnosti zákazníka, seznam dokumentů a dalších důkazů poskytnutých zákazníkem
•    Prohlášení stanoviska společnosti týkající se stížnosti zákazníka, pokud je bezprostřední vyšetřování stížnosti možné
•    Podpis osoby vystavující protokol a – s výjimkou ústních stížností sdělených telefonicky nebo e-mailem – zákazníka
•    Místo a čas vystavení protokolu
•    V případě ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo e-mailem jedinečné identifikační číslo stížnosti

Účel zpracování údajů:
Vyšetřování stížnosti a zachování kontaktu se stěžovatelem.

Právní základ zpracování údajů:
Ustanovení paragrafu 17/A (7) zákona CLV z 1997 o ochraně spotřebitele, na základě kterého je výše uvedený postup závazný.

Doba uchování osobních údajů:
5 let ode dne vystavení protokolu.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.16    Ensana Blog (není aktivní) 
Společnost bude pravidelně publikovat nové články do svého online cestovatelského magazínu. Chcete-li dostávat oznámení o vydání nového článku, přihlaste se k odběru zadáním vašeho jména a e-mailové adresy.

Účel zpracování údajů: 
Účel zpracování vašich údajů tkví v možnosti informovat vás o nových článcích. 

Právní základ zpracování údajů: 
Váš dobrovolný souhlas. Je potřeba zmínit, že pokud neobdržíme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, nebudeme moci vám zasílat oznámení.

Doba uchování osobních údajů:
Požadovaná oznámení vám budeme zasílat tak dlouho, jak dlouho o ně budete žádat. Nechcete-li již dále dostávat e-maily s oznámením, můžete zrušit odběr kdykoliv buď pomocí specializovaného odkazu v dolní části každého e-mailu s oznámením nebo nás můžete informovat o zrušení odběru na info@ensanahotels.com. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu. 

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com .

2.17    Automaticky zaznamenávané údaje, soubory cookies a „remarketingové kódy“

2.17.1    Automaticky zaznamenávané údaje

Při navštívení našich webových stránek na zařízení (jako například přenosném počítači nebo stolním počítači, na chytrém telefonu nebo tabletu), dojde k automatickému zaznamenání vybraných údajů o zařízení. Mezi automaticky zaznamenávané údaje patří IP adresa vašeho zařízení, datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek, druh prohlížeče a doménový název a adresa vašeho poskytovatele internetu. Zaznamenané údaje budou automaticky zapsány webovým serverem webových stránek bez požadavku na váš souhlas nebo specializovanou aktivitu z vaší strany. Systém používá zaznamenané údaje k automatickému generování statistických údajů. Tyto údaje nelze spojovat s ostatními osobními údaji s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje zákon. Tyto údaje budou výhradně využity v agregované a zpracované podobě ke korekci chyb a zvyšování kvality vašich služeb a pro statistické účely.

Účel zpracování údajů: 
Technický vývoj informačních systémů, monitorování služby a generování statistických údajů. V případě podvodných činností je možné tyto údaje také využít – ve spolupráci s poskytovatelem internetu uživatele a policejními složkami – k určení zdroje takových podvodných činností.

Právní základ zpracování údajů: 
Požadavek na poskytnutí služby podle zákona CVIII z 2001 o určitých otázkách elektronických komerčních službách a službách informační společnosti, a článek 13/A, paragraf (3).

Doba uchování osobních údajů: 30 dní ode dne návštěvy našich webových stránek.

2.17.2.    Soubory cookies a podobné technologie

Co jsou soubory cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory ukládané na pevný disk počítačů nebo chytrých zařízení do doby vypršení jejich platnosti stanovené v souboru cookies, a jsou aktivovány (odesláním oznámení na webový server webových stránek) při každém otevření webových stránek v prohlížeči na zařízení. Webové stránky využívají soubory cookies za účelem zaznamenání informace týkající se použití webových stránek (navštívené stránky, čas strávených na stránkách, informace o procházení, odhlášení apod.) a osobních nastavení – avšak tyto údaje nelze asociovat s identitou návštěvníka. Soubory cookies umožňují provozovatelům webových stránek udržovat uživatelsky přívětivé stránky a zlepšovat zkušenosti, které jejich webové stránky nabízejí svým návštěvníkům. 

Na platformách, kde nejsou soubory cookies dostupné nebo je nelze využít, jsou využity jiné technologie k dosažení cílů podobných těm při využívání souborů cookies – mezi příklady patří reklamní ID využívané na mobilních zařízeních s operačním systémem Android.

Existují dva druhy souborů cookies: „relační soubory cookies“ a „trvalé soubory cookies“. 
•    „Relační soubory cookies“ jsou ukládány na počítač nebo chytré zařízení pouze dočasně během doby využívání webových stránek; tyto soubory cookies umožňují systému „zapamatovat si“ určité informace, a tak je uživatel nebude muset při další návštěvě webových stránek znovu zadávat. Doba platnosti relačních souborů cookies je omezena na dobu trvání použití webových stránek; účelem použití relačních souborů cookies je předejít ztrátě údajů (například při vyplňování delšího formuláře). Na konci každého využití webových stránek – každé relace – a když je prohlížeč uzavřen, dojde k automatickému vymazání souborů cookies tohoto typu.

•    „Trvalé soubory cookies“ zůstanou uloženy na počítači nebo v chytrém zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek. Soubory cookies tohoto druhu umožňují webovým stránkám identifikovat vracejícího se návštěvníka. Trvalé soubory cookies identifikují vracející se návštěvníky asociováním ID na straně serveru s uživatelem, a proto jsou nezbytnou součástí funkce webových stránek, které vyžadují ověření uživatele – například u online obchodů, v internetovém bankovnictví a u poštovních webových serverů. Trvalé soubory cookies neobsahují osobní údaje, je možné je použít pouze k jedinečné identifikaci uživatelů jejich asociací s řádnou položkou v databázi uloženou na webovém serveru webových stránek. Nedílným rizikem využívání trvalých souborů cookies je to, že mohou pouze identifikovat webový prohlížeč a nikoliv samotného uživatele, takže pokud uživatel využívá veřejný přístupový bod – jako například počítač v internetové kavárně nebo ve veřejné knihovně – k přihlášení se k online obchodu a na konci relace se neodhlásí, může jiná osoba získat neoprávněný přístup k online obchodu a být nesprávně systémem identifikována jako původní (a tedy ověřený) uživatel.

Jak mohu povolit nebo zakázat soubory cookies?
Většina internetových prohlížečů soubory cookies automaticky povoluje, avšak uživatelé je mohou smazat nebo odmítnout. Protože je každý internetový prohlížeč jiný, preference k používání souborů cookies je nutné nastavit ručně v sekci pro nastavení vašeho prohlížeče. Nechcete-li povolit soubory cookies z našich webových stránek na vašem zařízení, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, abyste byli o zasílání souborů cookies na vaše zařízení informováni, nebo můžete jednoduše odmítnout všechny soubory cookies. Můžete také soubory cookies uložené v počítači nebo v mobilním zařízení kdykoliv vymazat. Další informace o změně nastavení prohlížeče naleznete ve funkci nápovědy vašeho prohlížeče. Je potřeba zmínit, že pokud zvolíte deaktivaci souborů cookies, omezíte funkci webových stránek.

Jaké soubory cookies používáme?

1. Soubory cookies nezbytné k provozu webových stránek:
Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek, takže v jejich případech je právním základem ke zpracování údajů požadavek k poskytování služeb podle zákona CVIII z 2001 o určitých otázkách elektronických komerčních službách a službách informační společnosti, článek 13/A, paragraf (3). K přenosu dat nedochází. 

a) Průvodce vyplněním
Účel zpracování údajů: K usnadnění vyplnění formulářů automatickým poskytnutím uživateli údaji systémem považovanými za správné.
Doba zpracování údajů: doba trvání návštěvy webových stránek

b) Pomůcka při hledání
Účel zpracování údajů: Pomůcky hledání při relacích k minimalizaci doby hledání
Doba zpracování údajů: doba trvání návštěvy webových stránek

c) Kontrola pravopisu
Účel zpracování údajů: Automatické oznámení o podezření na překlepy.
Doba zpracování údajů: doba trvání návštěvy webových stránek

d) Identifikace nastavení jazyka:
Účel zpracování údajů: Systém využívá běžné soubory cookies k jedinečné identifikaci návštěvníka v době využití webových stránek, aby si mohl „pamatovat“ jazykové nastavení návštěvníka.. 
Doba uchování osobních údajů: Tento soubor cookies se ukládá na 29 dní.

e) Soubor cookies sociálních sítí (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
Účel zpracování údajů: Tento soubor cookies umožňuje sdílení obsahu webových stránek na sociálních médiích. 
Doba uchování osobních údajů: Tento soubor cookies je uložen po dobu trvání sdílení obsahu.

Pokud jde o Facebook, viz Kapitola 2.

f) Multimediální přehrávač (YouTube)
Účel zpracování údajů: Tento soubor cookies umožňuje přehrávání videí na webových stránkách. 
Doba uchování osobních údajů: Tento soubor cookies je uložen po dobu trvání přehrávání videa.

2. Soubory cookies k pořizování statistických údajů
Výhradní funkcí těchto souborů cookies je pořízení statistických údajů, což znamená, že neobsahují osobní údaje. Monitorují využití webových stránek návštěvníky, která témata upřednostňují, na co klikají, jak webovými stránkami procházejí, jaké stránky navštěvují. Je důležité upozornit na to, že tyto soubory cookies obsahují přísně anonymní údaje. Tyto soubory cookies poskytují například informaci o tom, kolik návštěvníků navštíví naše webové stránky za měsíc. Získané statistické údaje nám umožňují vylepšovat naše webové stránky tak, aby odrážely preference našich uživatelů ještě lépe. Google Tag Manager (a Google Analytics) a Hotjar nám pomáhají pořizovat tyto statistické údaje. 

3. Marketingové soubory cookies
Účelem využití marketingových cookies je vytvořit a odesílat personalizované reklamy. 

Právní základ zpracování údajů: 
Využití těchto souborů cookies vždy vyžaduje souhlas příjemce, který nám může příjemce udělit ve vyskakovacím okně na webových stránkách. Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, nicméně odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Při odvolání souhlasu nebudou personalizované reklamy vytvořené pro uživatele publikovány na jiných webových stránkách.

a) Kategorizace na bázi místa návštěvy 
Doba uchování osobních údajů: 269 dnů

b) Personalizované nabídky na Facebooku 
Doba uchování osobních údajů: maximálně 180 dnů 

c) Monitorování klikání na reklamy společnosti
Doba uchování osobních údajů: 2 roky

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na data@danubiushotels.com. 

Společné zpracování údajů:
Pokud jde o zpracované údaje, budou se Ensana s.r.o., CP Regents Park Two Ltd., Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., SC Balneoclimaterica SA a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. považovat za společné správce. Viz Kapitola 3, kde jsou uvedeny další informace.
Pokud jde o zpracování údajů, provádějí společní správci zpracování v souladu s touto Politikou.

2.17.3.    Webové odkazy

Naše webové stránky mohou odkazovat webové odkazy na webové stránky, které nejsou spravovány a provozovány společností, a jsou s našimi stránkami spojeny za účelem poskytování informací uživatelům. Společnost nemůže ovlivnit a nemůže být tedy odpovědná za obsah bezpečnostní situace na webových stránkách spravovaných svými partnerskými společnostmi. Před poskytnutím jakýchkoliv informací těmto webovým stránkám se seznamte s jejich Politikou ochrany osobních údajů.

2.18    Volné pozice
Registrací online prostřednictvím e-mailu nebo tištěným formulářem můžete žádat o volné pozice nabízené Ensana hotels s.r.o. (podrobný průvodce procesem registrace se vám otevře po navštívení uvedeného odkazu). 

Účel zpracování údajů:
Účelem zpracování údajů je umožnit opatření informací uchazečům o zaměstnání týkajících se nabízených volných pozic, výběr kvalifikovaných uchazečů a kontakt se zvolenými uchazeči.

Právní základ zpracování údajů:
Váš souhlas, který je pro žádosti zasílané e-mailem nebo v tištěné podobě implicitní, a explicitní v případě online žádostí. Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu nebo dopisem a registraci můžete také kdykoliv smazat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu. Je potřeba zmínit, že protože poskytujete požadované údaje dobrovolně, nemůžeme vaši žádost zpracovat v případě chybějících požadovaných dokumentů nebo údajů nebo pokud váš souhlas odvoláte.

Doba uchování osobních údajů:
Po výběru zpracováváme životopisy, osobní údaje a dokumenty žadatelů o na konkrétní volné pozice, které nám byly zaslány nebo uloženy na náš server v rámci žádosti podle níže uvedeného:

–    Ptáme se e-mailem, systémovým oznámením nebo dopisem neúspěšné uchazeče, zda chtějí, aby byla jejich žádost i nadále uložena v naší databázi uchazečů po dobu jednoho roku. Při přijetí negativní odpovědi nebo nepřijetí odpovědi do 30 dnů ode dne žádost jsou žádost a údaje o uchazeči ze systému vymazány.
–    Přenášíme údaje úspěšného žadatele do naší databáze zaměstnanců a mažeme je z databáze žadatelů.

Zpracování obecných a nespecifických žádostí:
•    Přijaté žádosti dopisem nebo e-mailem ukládáme do naší databáze po dobu 1 roku. Po uplynutí jednoho roku jsou životopisy a údaje obsažené v těchto žádostech ze systému vymazány.

•    V případě online registrací jsou údaje opatřené registrujícími jednotlivci uložené systémem po dobu jednoho roku a poté v případě nulové aktivity uživatele jsou ze systému natrvalo vymazány. Systém odesílá žadateli oznámení 30, 7 a poté 1 den před koncem jednoleté archivační doby, obsahuje informaci o možnosti pro žadatele si registraci prodloužit o další jeden rok.

Pokud jsou údaje žadatele ze systému vymazány z jakéhokoliv důvodu, musí se žadatel pro vložení do databáze znovu zaregistrovat.

Přenos dat: 
Po souhlasu subjektu údajů jsou údaje přeneseny do Ensana Hotels Viz Kapitola 3, kde jsou uvedeny další informace. Ensana Hotels zpracovává údaje získané v souvislosti s nabídkami volných pozic v souladu s touto Politikou.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených v kapitole 1 týkající se údajů zaznamenaných v průběhu výše uvedených činností nebo chcete-li nás kontaktovat z jiných důvodů, informujte nás zasláním e-mailu na info@ensanahotels.com.

2.19    Zaměstnanci
Všechny informace ve Zveřejnění a všechna práva popsaná v oddílu 1 se také týkají zaměstnanců firmy Ensana a našeho zpracování jejich osobních dat.

Naším zaměstnancům poskytujeme komplexní informace o naší politice ochrany osobních údajů a našem zpracování jejich osobních dat.

2.20    Obchodní kontakty
Při běžném styku s většinou společností jednáme s jednotlivci v jiných organizacích a ukládáme si jejich jména, funkce a pracovní kontaktní detaily. 

Účel zpracování údajů:
Probíhá na základě oboustranné dohody, aby mohly dvě společnosti vzájemně komunikovat a spolupracovat spolu. 

Právní základ zpracování údajů:
Naším právním základem toho jsou „naše oprávněné zájmy při plnění smlouvy nebo udržení kontaktu mezi dvěma společnostmi.“
Údaje o těchto pracovních kontaktech nebudeme využívat jinak než pro obchodní styk s druhou společností. Nebudeme například poskytovat služby jednotlivcům, jejichž údaje máme k dispozici, nebo přenášet tyto údaje třetím stranám.

Doba uchování osobních údajů:
Alespoň jednou ročně přezkoumáme naše záznamy obchodních kontaktů a vymažeme ty, které již nejsou aktuální.

Stejné zásady platí pro zpracování osobních údajů tiskových kontaktů.

3)    Informace o právních referencích (včetně kontaktů)

Podle GDPR musí firma Ensana jako správce osobních dat, jež zpracovává, zveřejnit informace o svém právním názvu a o tom, jak ji kontaktovat společně s dalšími detaily. Tento oddíl obsahuje všechny informace požadované podle GDPR společně s některými dalšími užitečnými právními informacemi.

Celý právní název právních subjektů, které spravují naše hotely, je:

Společnost Danubius Zrt.:
Celý právní název: Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Anglický název: Danubius Hotel Operation and Services Private Company Limited by Shares
Zkrácený název: Danubius Zrt.  (Zrt. Je právní zkratka, jež znamená “Soukromá akciová společnost”.)  
Sídlo: 1051 Budapest, Szent István square 11.
Registrována u: Metropolitan Court as Court of Registration
Pod číslem: 01-10-041120
Daňové číslo: 10219522-2-44
Jednatel: Péter Dienes CEO
Právní zastoupení pro ochranu osobních údajů: Dr. Helga Sztanó
S telefonem: 06/1-8894172 a contact: adat@danubiushotels.com

Obchodní činností Danubius Zrt. je správa hotelů a služeb

Danubius Zrt. je 100% vlastněna společnosti Danubius Hotels Zrt., která je holding s malým počtem zaměstnanců .
Společnost Danubius Hotels Zrt.:
Celý právní název: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Anglický název: Danubius Hotel and Spa Private Company Limited by Shares
Zkrácený název: Danubius Hotels Zrt (Zrt. Je právní zkratka, jež znamená “Soukromá akciová společnost”.)  
Sídlo: 1051 Budapest, Szent István square 11.
Registrována u: Metropolitan Court as Court of Registration
Pod číslem: 01-10-041669
Daňové číslo: 10594702-2-41
Jednatel: Balázs Kovács CEO
Právní zastoupení pro ochranu osobních údajů: Dr. Helga Sztanó
S telefonem: 06/1-8894172 a contact: adat@danubiushotels.com

Jediná osobní data držená firmou Danubius Hotels Zrt. jako zaměstnavatelem jsou osobní údaje malého počtu vedoucích pracovníků.  Dr. Helga Sztanó má též zodpovědnost za ochranu dat ve firmě  Danubius Hotels Zrt.

S účelem vyjasnění svých aktivit, Danubius hotels bylo rozděleno do dvou divizí:
–    City Division pro městské hotely (City hotels)
–    SPA Divize pro zdravotní, lázeňské a wellness hotely.
City Division je nadále řízena Danubius Zrt. SPA Divize je nově řízena společnosti Ensana s.r.o. v Praze. Tím obě společnosti Danubius Zrt. a Ensana s.r.o. společně řídí následující hotely, včetně v rámci ochrany osobních údajů. Dr. Helga Sztanó má též zodpovědnost za ochranu dat ve SPA Divizi.

Název společnosti: Ensana s.r.o.
Sídlo: Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Registrace:  Krajský soud v Plzni
IČO: C 33301
ID: 05456274.

Společnosti řízené Ensana s.r.o.: 

Company name: CP Regents Park Two Ltd.
Registered seat: CP House, Otterspool Way, Watford WD25 7JP, UK
Registration number: 5307946.
EU tax number: GB 848957555

Company name: Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s. 
Abbreviated name: SLKP, a.s.
Registered seat: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovakia
Registration number: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T 
EU tax number: SK2020389668

Company name: SC Balneoclimaterica SA Sovata
Registered seat: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Romania
EU tax number: RO1245068
Registration number: J26/266/1991 

Company name: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Registered seat: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Czech Republic
Registration number: B 196
EU tax number: CZ45359113

Výše uvedené společnosti jsou sdružené pod názvem  Danubius Hotels Group. 

Jednotlivé hotely zapojené do společného zpracování dat:

Danubius Zrt.: 
Hotel Margitsziget 
Grand Hotel Margitsziget 
Thermal Hotel Sárvár
Thermal Hotel Aqua
Thermal Hotel Hévíz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 
Hotel Nové Lázně
Hotel Centrální Lázně
Hotel Hvězda
Grandhotel Pacifik
Hotel Butterfly
(Spa) Hotel Vltava
(Spa) Hotel Svoboda

Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s. 
Health Spa Resort Thermia Palace
Health Spa Resort Esplanade
Spa Hotel Grand Splendid
Vila Trajan
Hotel Jalta & Dependances
Hotel Centrál
Hotel Vietoris
Dependance Morava

SC Balneoclimaterica SA Sovata 
Bradet
Sovata
Ursina

4)    Termíny a zkratky používané v tomto Zveřejnění
Většina definic se vztahuje k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  To je právní dokument a není možné podat krátkou definici jednoduchým jazykem, která by byla naprosto přesná. Cílem je zde poskytnout jasné vysvětlení, jež usnadní čtenářovo pochopení; díky čemuž nemusí být právní definice naprosto přesná.  Naším zájmem je vyhovět všem požadavkům GDPR a zjednodušení vysvětlení, která zde jsou uvedena, nemá na vaše práva  žádný vliv.

Termín či zkratka    Vysvětlení
Správce    Právní subjekt, který stanovuje účely a prostředky zpracování osobních dat;
Subjekt údajů    Osoba žijící v Evropské unii či mimo ni, jež jedná s organizací v Evropské unie. Tato osoba je nazývána “subjekt údajů” a podle GDPR má práva nad zpracování jeho či jejích osobních dat.  
EU    Evropská unie
GDPR    Regulace obecné ochrany dat v Evropské unii, jež vstoupila v platnost 25. května 2018.
Osobní údaje    Jakékoliv informace týkající se osob, které jsou nebo mohou být identifikovány prostřednictvím širokého spektra metod,  jako jsou například: 
•    Jméno osoby, identifikační číslo, údaje o místě či webová adresa, nebo 
•    Jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní či sociální identitu.
Zpracování    Jakýkoliv úkon či série úkonů, jež se provádí s osobními údaji, ať už automaticky nebo ne, mezi které například patří: 
Sběr, záznam, organizace, uspořádání, ukládání, úprava či změna, záchrana, nahlédnutí, použití, vydání přenosem, šíření,  slučování, omezení, vymazání či zničení.
Zpracovatel    Právní subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
Profilování/ Vytváření profilů    Automatizované zpracování, které využívá osobní data k analýze či předpovědi aspektů pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy či pohybu osob
Pseudonymizace    Zašifrování či jinak také držení osobních dat způsobem, který nemůže být spojován s konkrétním subjektem údajů bez dodatečné informace. Dodatečná informace musí být uchovávána zvlášť a chráněna technickými a organizačními opatřeními, aby se zabránilo jejímu neoprávněnému použití.
Speciální kategorie dat
    Existují velice přísná omezení zpracování osobních dat v rámci “zvláštních kategorií”.  Jsou to: 
•    Údaje odhalující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické postoje či členství v odborové unii,
•    Zpracování genetických dat, biometrických dat za účelem identifikace osoby, údaje týkající se zdraví či sexuálního života osoby nebo sexuální orientace, nebo 
•    Odsouzení za spáchání trestného činu.
Kontrolní orgán    Nezávislý veřejný orgán stanovený zemí Evropské unie, který má monitorovat uplatnění GDPR a v případě nutnosti zasahovat v ochraně práv osob podle GDPR
Třetí země    Jakákoliv země mimo Evropskou unii
Předání    Zaslání osobních údajů správcem či zpracovatelem právnímu subjektu mimo Evropskou unii.