+420 354 655 501 – 9 RESERVATION.CZ@CZ.ENSANAHOTELS.COM

Mariánské Lázně na 2 dny

 V Mariánských Lázních toho za dva dny moc nestihnete, ale určitě si vychutnáte…

Kolonádu se Zpívající fontánou

Novobarokní kolonádu nechal postavit v letech 1888–1889 opat kláštera Teplá na půdorysu původního „kursálu“ (135 x 12 metrů) místním stavitelem Johannem Koenigem podle projektů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Její ocelolitinová konstrukce byla vyrobena v blanenských strojírnách knížete Salma.
Cyklus nástropních fresek s motivy „Člověk a vesmír“ je dílem malíře Josefa Vyleťala a bronzové reliéfy na stěnách kolonády vytvořil Antonín Kuchař.
Zpívající fontánu tvoří kruhový bazén o průměru osmnácti metrů s dvanáctidílnou kamennou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. Zpívající fontánu si můžete poslechnout každou lichou hodinu.

Kolonádu Ferdinandova pramene

Najdete tu nejstarší minerální pramen pojmenovaný po králi Ferdinandovi I., který jej dal prozkoumat už v roce 1528 s původním cílem získat z něj kuchyňskou sůl. Bohužel s nevalným výsledkem, protože pramen obsahuje Glauberovu sůl, která má projímavý účinek. V minulosti byly okrajové části kolonády využívány jako kavárna, stáčírna, obydlí hlídače nebo muzeum.

Miniaturpark Boheminium

Čtvrtý největšího parku miniatur v Evropě! Unikátní nejen svým jedinečným zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých památek v měřítku 1:25. Karlštejn, Hluboká, zámek Červená Lhota, Lednice či zámek Český Krumlov. To je jen krátký výčet ze sedmi desítek dokonalých miniatur významných stavebních a technických památek z celé České republiky. Návštěvníci parku mohou spatřit v areálu horkou novinku – nejmenší koně na světě! Areál plný zmenšených českých památek, tak získal ještě více na atraktivitě. Park se nachází na vrchu Krakonoš, kam návštěvníky dopraví i lanovka či MHD, navíc ho obklopují lesy a louky.

www.boheminium.cz

Přírodní rezervace Kladská

Necelých 9 km severně od Mariánských Lázní se nachází jedno z nejkrásnějších míst na Chebsku, rybník a lovecký zámeček Kladská v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od bývalého loveckého zámečku knížete Schönburg-Waldenburga uprostřed tichých smrkových lesů vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná stezka národní přírodní rezervací Kladské rašeliny ˗ Tajga s velmi pestrou flórou i faunou. Lidé si mohou prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě a park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku, se stylovými stavbami a arboretem.